Bruksområder


Her er 3 mulige bruksområder:

  1. Når du trenger en erfaren person til å hjelpe bedriften gjennom en krevende fase, f.eks. i forbindelse med omlegging av virksomheten, oppkjøp, fusjoner eller kriser.

  2. Når du raskt trenger å dekke et kapasitets- eller kompetansehull i bedriften eller når nøkkelmedarbeidere blir langtidssyke, skifter jobb, går ut i permisjon, ved omstilling osv. Du vil da opprettholde momentet og sikre stabilitet i driften. I tillegg vil en interimleder komme inn med nye øyne og tilføre bedriften ny kompetanse.

  3. Når du trenger en spisskompetent og erfaren prosjektleder som raskt og effektivt kan bistå med å implementere prosjekter i eller utenfor organisasjonen.

Det å ansette en ny leder er en av de største investeringene en virksomhet kan gjøre. Interimledelse er tilnærmet risikofritt og medfører ingen skjulte kostnader eller etterlønn.