Interimledelse


Interimledelse (ofte kalt midlertidig ledelse eller management for hire), er tilgang på̊ lederkompetanse i en avtalt periode.

Kort oppsummert kan vi si at: Interimledelse er rask tilgang på riktig lederkompetanse i en avtalt periode – ofte brukt ved ”akutte lederbehov”.

Akutte lederbehov kan inntreffe i mange ulike scenarier: Når en leder brått forsvinner eller blir sykemeldt, når man må̊ gjøre større organisatoriske endringer og snuoperasjoner  eller når man har behov for prosjektlederkompetanse.

I dag kan du faktisk ha på plass en erfaren leder i løpet få dager. Det er ofte et fornuftig alternativ til en forhastet ansettelse eller bruk av konsulenter. Mens konsulenter ofte konsentrerer seg om analyse og rådgivning, er interimlederen fokusert på operativ gjennomføring og implementering og vil være en del av ledergruppen og ha linjeansvar.