Oppdragets faser


Inngang

Kunden og Consilium rådgivning møtes (en eller flere ganger) for å beskrive oppdraget. Dette gir kunden beslutningsgrunnlag til å avgjøre om de skal leie inn Consilium rådgivning ikke.

Diagnose

Consilium rådgivning kartlegger nåsituasjonen i bedriften for å skaffe seg en mer detaljert forståelse av hvilke utfordringer som må løses, samt fremgangsmåter for å løse dem. Diagnosefasen tar som regel noen få dager til en uke.


Plan

Consilium rådgivning presenterer en mer detaljert plan i form av målsetninger og tiltak.

Implementering

Consilium rådgivning tar ansvar for å lede prosjektet eller løsningen, inkludert å måle fremgang og foreta regelmessige evalueringer sammen med kunden. Consilium rådgivning kan være linjeleder, lede arbeidsgrupper, prosjekter, håndtere kriser eller endringsprosesser, eller rett og slett «holde fortet».


Exit

Når oppdraget nærmer seg slutten vil Consilium rådgivning forsikre seg om at målsetningene har blitt oppnådd og at kunden er fornøyd. Denne fasen vil også bestå av kunnskapsoverføring og opplæring, hvor man utnevner personer som skal besette posisjonen når man er tilbake i driftsfasen, og deler hva man har lært i prosessen.