Våre erfaringsområder

Ledelse
Internasjonal og nasjonal ledererfaring.
Økonomi, regnskap, controller
Økonomistyring, budsjettering, regnskap og rapportering. Analyser, prognoser, lønnsomhetsvurderinger og produktivitetsforbedringer.
Finans
Due diligence, emisjoner, investorpresentasjoner og investeringsanalyser. Kapitalforvaltning, investmentpolicy, valuta- og rente- swapper. Finansiering og refinansiering av lån, samt cash management, med mere.
Forhandlinger
Forhandlinger med norske og utenlandske banker ved finansiering, refinansiering av lån og kapitalplasseringer. Kontraktsforhandlinger og forhandlinger ved kjøp av virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt.
Styrerepresentasjon og styreverv
Styreerfaring fra flere nasjonale og internasjonale selskaper.
Strategi
Strategiplaner, strategiprosesser, mile- og fremdriftsplaner.
IT
Prosjektledelse, design og implementering av ERP systemer.
Salg og markedsføring
Internasjonal varehandel, markedsanalyser, planer og strategi.
Språk
Engelsk – flytende, muntlig og skriftlig.
Internasjonal erfaring fra
USA, Skottland, England, Vest Afrika, Tyskland, Skandinavia, Midt Østen, Asia.